Przedszkole – zajęcia

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH

ZAJĘCIA DODATKOWE     Ponadto codziennie realizowane są zajęcia dydaktyczne wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego i realizowanego w danym roku Programu Przedszkolnego.  

PROJEKT "MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"

Znalezione obrazy dla zapytania mały miś w świecie wielkiej literatury Projekt  Mały miś w świecie wielkiej literatury  realizuje grupa I - trzylatki, którego koordynatorem przedszkolnym jest Monika Adamus i grupa II - czterolatki i pięciolatki, którego koordynatorem jest Paulina Przybylska.   Znalezione obrazy dla zapytania moduł 1 czytające przedszkolaki Razem z Misiem przedszkole realizuje kierunek polityki MEN: wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Wiodące kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym. Rozwijanie czytelnictwa: czytanie w domu i przedszkolu, prezentacja dzieciom utworów polskich pisarzy i poetów. Opis: Dzieci wraz z nauczycielem wybierają grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Misiowi zostanie nadane imię, a projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu/grupie przedszkolnej. a) Czytamy w przedszkolu:
  • Projekt zainauguruje czytanie w przedszkolu/grupie przedszkolnej, do którego zaprosić można osoby związane z przedszkolem.
  • Wszystkie osoby zapraszane do przedszkola wpiszą się do pamiątkowej kroniki przedszkolaków.
  • W odpowiedzi na kierunki polityki MEN na rok szkolny 2019/2020 rekomendujemy czytanie w przedszkolu tekstów polskich poetów i pisarzy.
Przewiduje się w okresie 1 październik 2019 – 31 marzec 2020 włączenie do projektu przedstawicieli Grupy MAC S.A., właściciela marki MAC Edukacja, na zasadach określonych w osobnym załączniku do niniejszego Regulaminu. b) Czytamy w domu:
  • Miś zostanie wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpiszą tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonają pamiątkowy rysunek i odrysują swoją rączkę (praca w domu). W roku szkolnym 2019/2020 czytamy polskie bajki, baśnie, wiersze.
  • Kolejność wędrówki Misia określa nauczyciel (losowa lub według dziennika).
  • Nauka piosenki: Czytaj z Misiem umila czas oczekiwania na jego powrót. Na zakończenie projektu dzieci otrzymają dyplomy.