Przedszkole – cennik

images

PRZEDSZKOLE 5H DARMOWE KAŻDA KOLEJNA GODZINA ZA 1ZŁ

Szanowni Rodzice,

OD 01.09.2019 PRZEDSZKOLE JEST PUBLICZNE

Opłaty za dodatkowe godziny oraz catering proszę dokonywać na konto Przedszkola Bank Ing Bank Śląski nr 50105014451000009221898076

(przy dokonywaniu opłaty należy pamiętać w szczególności o wpisaniu imienia i nazwiska dziecka, za które dokonywana jest opłata oraz czego dotyczy opłata-catering, godziny dodatkowe za m-c …………… ). Wysokość opłat za świadczenia OBECNOŚĆ W PRZEDSZKOLU: 1)  w godz. 8.00 – 13.00 bezpłatnie; 2) za korzystanie ze świadczeń poza 8.00 – 13.00: a) przez dzieci 6-letnie realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – nie ma opłat / wg zasady obowiązującej w ustawie o systemie oświaty, dzieckiem 6-letnim jest to, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września) w roku kalendarzowym, w którym ukończy 6 lat. Podobnie należy definiować dziecko 5-letnie/; b) przez pozostałe dzieci uczęszczające do przedszkola za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka: 1 zł, -w przypadku korzystania przez rodziców z Programu „Krakowska Karta Rodzinna 3+” lub Kraków dla Rodziny N - 0,50 zł, -dla rodzin objętych zarówno Programami KKR 3+ jak i Programem Kraków dla Rodziny N – 0,00 zł. 3. Opłaty za korzystanie z usług Przedszkola pobierane są z „dołu”. Termin płatności do 05 - tego dnia miesiąca następnego. 4. Opłaty nie naliczane są tylko w przypadku całodziennej nieobecności dziecka w danym dniu (liczone na koniec miesiąca). 5. Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola. POSIŁKI: Wyżywienie dostarczane jest przez firmę cateringową. Od 01.09.2021 stawka dzienna za wyżywienie wynosi  15,00zł. * śniadanie – 2,5 zł, * obiad dwudaniowy – 10,0 zł, * podwieczorek - 1,50 zł * II podwieczorek - 1,00 zł, Oplata za wyżywienie dziecka w przedszkolu pobierana jest z dołu i płatna jest do 05 każdego miesiąca przelewem na konto. Zgodnie z art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno – prawnym.