Żłobek – cennik

CZESNE OD 01.01.2022 BĘDZIE WYNOSIĆ 1350zł (minus dofinansowanie z UMK oraz RKO).

800zł dla dziecka do momentu uzyskania dofinansowania z RKO tj od stycznia do kwietnia opłata wpłacana przez Rodzica. Oplata dla dwójki dzieci w Żłobku będzie wynosić 1250zł. 

 

Warunki przyjęcia dziecka do Żłobka.

* Przyjęcie dziecka do Żłobka następuje po podpisaniu umowy i wpłacie opłaty rezerwacyjnej.

OPŁATA REZERWACYJNA

Wynosi 500 zł. Jest to opłata bezzwrotna ,gwarantująca miejsce w żłobku. Opłata zawiera ubezpieczenie NNW dziecka, materiały plastyczne, materiały dydaktyczne oraz podstawową wyprawkę (chusteczki nawilżane, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, mydło hipoalergiczne, naczynia, nocnik, itp.) Wpisowe płatne jest w momencie podpisania umowy.

CZESNE MIESIĘCZNE - z dofinansowaniem z UMK i Programu Maluch+ 2021 wynosi 700zł za pobyt do 10h dziennie - obowiązuje od 1.01.2021.

Bank Ing Bank Śląski nr 50105014451000009221898076

W roku 2021 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta, 31-319 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl. Każda dodatkowa godzina pobytu dziecka po 10h wynosi 20 zł Czesne płatne jest do 5 każdego miesiąca. Na każde kolejne Dziecko będące rodzeństwem dziecka, uczęszczającego do Żłobka w danym roku przysługuje zniżka w zapłacie czesnego w wysokości 200ZŁ.

POSIŁKI

Czesne nie obejmuje opłaty za wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową. Stawka dzienna za wyżywienie wynosi 15,00zł. * śniadanie – 2,5 zł, * obiad dwudaniowy – 10,0 zł, * podwieczorek - 1,50 zł * II podwieczorek - 1,00 zł, Oplata za wyżywienie dziecka w żłobku pobierana jest z dołu i płatna jest do 5 dnia każdego miesiąca.