Żłobek – Plan Dnia

Plan dnia – Biedronki

biedronka

Dzień dzieci młodszych(od 6 mies. do ok. 24 miesiąca życia) zorganizowany jest wg ich indywidualnych potrzeb oraz rytmu. Dzięki temu chcemy zapewnić im poczucia bezpieczeństwa organizując warunki zbliżone do domowych, a także możliwość prawidłowego rozwoju psychoruchowego.

7:00 – 8:15

Schodzenie się dzieci. - czas na swobodną zabawę dzieci w kącikach tematycznych, - indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami, - czas na realizację własnych pomysłów i fantazji, - możliwość konsultacji rodziców z opiekunami,

8:15 – 8:30

Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania.

8:30 – 9:00

Śniadanie.

9:00 – 10:00

Zabawy ukierunkowane przez nauczyciela: zabawy z muzyką, zajęcia plastyczne, artystyczne, kulinarne, logopedyczne itp.)

10:00 – 10:45

Spacer, wyjście do żłobkowego ogródka.

10:45 – 11:00

Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku.

11:00 – 11:15

Obiad - zupa.

11:15 – 11:30

Czynności higieniczno – obsługowe po posiłku. Przygotowanie do drzemki.

11:30 – 13:15

Relaksacja poobiednia (drzemka) lub aktywność własna dzieci zgodna z ich rytmem dnia.

13:15 – 13:30

Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku.

13:30 – 14:00

Obiad - drugie danie

14:00 – 15:00

Spacer, wyjście do żłobkowego ogródka. Zabawy swobodne lub ukierunkowane przez nauczyciela, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Ewentualna drzemka zgodnie z rytmem dnia dziecka.

15:00 – 15:15

Podwieczorek I

15:15 – 17:00

Zabawy swobodne lub proponowane przez nauczyciela. - zabawy w kącikach zainteresowań (układanki, zabawy konstrukcyjne, ulepianki)

16:15 – 16:30

Podwieczorek II

16:30 – 18:00

Zabawy swobodne, wyciszające. Rozchodzenie się dzieci do domu.